Klášter v Sázavě - doporučujeme navštívit

12.05.2015 16:49

 Přijďte na svatá místa, kde svatý Prokop oral s čerty

Putujte spolu se svatým poustevníkem, mnichem, opatem a českým národním patronem Prokopem českými dějinami od dob románských, přes gotické a barokní období až do současnosti. Okuste atmosféru místa, kde sv. Prokop koná své malé i velké zázraky. 

Příběh velkého objevu zabílených fresek a jejich restaurování v ambitu kláštera Sázava klášter
 

 VIDEOPOZVÁNKA DO KLÁŠTERA  

BENEDIKTINSKÝ KLÁŠTER NAD ŘEKOU zde

(video Terezie 2012 You-Tube)

Aktuality a pozvání pro návštěvníky a poutníky 2015

Celoroční provoz bohoslužeb 2015 v poutním chrámu sv. Prokopa zde

za případné změny dnů nebo začátků časů zodpovídá duchovní správa farnosti - kontakt viz níže               zajišťuje Římskokatolická farnost Sázava Černé Budy, O. Radim Cigánek, tel: 776229671

Květen a červen

výstava Via Benedictina ve vestibulu kláštera od 28.3. - více zde

 

Přednáška na téma NEOLIT - První zemědělci

 

s doc. Miroslavem Popelkou z Archeologického ústavu AV ČR

sobota 23. května od 18,00 hodin v refektáři

Klášter Sázava