Souhrný kalendář je kalendář společný pro chalupu 1,2,3. 

Pro lepší orientaci lze vybrat kalendář pro jednotlivou chalupu, přes rozbalení okna.